Eduard Baghdasaryan: Artistic Profile

Authors

  • Tamara Muradyan Komitas State Conservatory of Yerevan

Keywords:

Eduard Baghdasaryan, Composer, Musical Legacy, Works for Piano, Art

Abstract

Edouard Baghdasarian, composer and pianist, was one of the most distinguished representatives in Armenian music, whose versatile musical activity deserves renewed and expanded review. The composer's artistic legacy includes a variety of forms and genres, such as symphonic poems, concertos, preludes, as well as music for theatrical productions. The most distinctive and significant part of Baghdasarian's art was piano music.
The article presents the most important periods and works in the artistic life of Eduard Baghdasaryan.

Author Biography

Tamara Muradyan, Komitas State Conservatory of Yerevan

Musicologist, second-year student at the Yerevan State Conservatory after Komitas. Supervisor - PhD of Arts, Docent Lusine Zaven Sahakyan.

References

Ափոյան Շ. Հ., Սովետական Հայաստանի դաշնամուրային արվեստը, Եր., Հայաստան,1968 թ., էջ 117

Մաղաքյան Ս. Հ., Հայաստանի Կոնցերտմեյստերները, Եր., Լուսակն, 2019 թ., էջ 51

Աթայան Ռ. Ա., Հայ կոմպոզիտորներ, Եր., 1956 թ.

Թութունջյան Ա. Գ., Jazz in Armenia., Եր., Անտարես, 2014 թ.

Published

2022-10-26

How to Cite

Muradyan Թ. (2022). Eduard Baghdasaryan: Artistic Profile. Musical Armenia, 2(61), 132–135. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/124